top of page
Untitled (1920 × 1080 px).jpg

®

בואו לקחת חלק בהתארגנות חובקת עולם, ליום של עשייה משמעותית ברוח המסורת היהודית למען הסביבה הימית! 

בראש השנה, יהודים בכל רחבי העולם משתתפים בטקס העתיק של "תשליך". אנחנו הולכים לגוף מים ומשליכים באופן סמלי את חטאי השנה האחרונה על ידי השלכת פירורי לחם למים כדי להתחיל את השנה החדשה בטוהר הלב 

עם זאת, זו לא הפעם היחידה שבני אדם השליכו את חטאיהם לים 

מדי שנה נכנסים למים כשש מיליון טונות של פסולת מתוצרת האדם ומסכנים את בריאותם ובטיחותם של בעלי החיים השוכנים בים 

הפסולת הימית מהווה הפרה בוטה של ​​העיקרון האתי היהודי הבסיסי "בל תשחית" .

תיקון הים מוסיף טקס מודרני למסורת היהודית: טיהור מקומי ביום ראשון בין ראש השנה ליום הכיפורים, המכונה "תשליך  הפוך

.

.

."

Star of David
Anchor 1
Star of David

מה זה ׳תשליך בהפוך׳

׳תשליך בהפוך׳ מהווה התייחסות מקורית וחדשה למנהג התשליך היהודי המסורתי, מחבר אותו לבעיה העכשווית של זיהום סביבתי ומציע דרך התמודדות עם התופעה.

 

טקס התשליך המסורתי מתקיים בדרך כלל בתקופת ראש השנה. לפי המנהג, משליך האדם באופן סמלי את חטאיו ועברותיו למקור מים זורמים (באמצעות השלכה של פיסת לחם), בתקווה לזכות במחילה, להתנקות ולפתוח דף חדש לקראת השנה החדשה. 

 

׳תשליך בהפוך׳ לוקח את האקט הסמלי של המנהג המסורתי ומפנה אותו להתמודדות עם אתגר סביבתי של התקופה הנוכחית -  זיהום פלסטיק וריבוי פסולת הפוגעים בסביבת החופים וביצורים הימיים החיים בה. במקום להפטר מחטאים ועבירות דרך השלכתם למקור מים, המשתתפים מגיעים יחד לחוף ואוספים את האשפה והזבל המזהמים, מייצרים חיבור, תחושת שייכות ואחריות משותפת לשימור הטבע ושגשגו. 

 

ב׳תשליך בהפוך׳, מתאספים המשתתפים סביב מקור מים ובאופן יזום מנקים את המרחב סביבו. חמושים בכפפות, שקיות ובכל הציוד הדרוש, הם סורקים את רצועת החוף, אוספים פסולת פלסטיק ושאריות אחרות שמזהמות ופוגעות בחיים הרבים שבחוף ובים. 

 

מטרתה של הפעילות היא שילוב המנהג הרוחני והשאיפה להתחדשות הקשורה בטקס התשליך היהודי, יחד עם האקט המוחשי של שמירה על הסביבה. המשתתפים אוספים את הפסולת והשאריות המזהמות ובכך זוכים לשיקוף והתבוננות על הרגלי הצריכה שלהם עצמם ועל האפשרות לבחור בדרך בת קיימא וכך לצמצם את השפעתם השלילית על הסביבה והטבע.

 

׳תשליך בהפוך׳ מקדם תחושת אחריות קולקטיבית לשימור והגנת הטבע, מעורר את המודעות בנוגע להשפעות השליליות של זיהום סביבתי ומעודד לפעולה לשימור והגנה על מקורות הטבע היקרים שלנו. ההשתתפות האקטיבית בניקוי החופים מבטאת את נכונותם ומחויבותם של המשתתפים ליצירת עולם נקי ובריא יותר, עולם בר קיימא.

 

תשליך בהפוך שואב השארה מהמסורת היהודית וקורה לכל אדם באשר הוא/היא לקחת חלק.

Anchor 2
bottom of page