top of page

תשליך הפוך

השנתי הרביעי

Star of David

12 בספטמבר 

®

Dead Sea Revival Project Logo
Clean Beach Logo

בראש השנה, יהודים בכל רחבי העולם משתתפים בטקס העתיק של "תשליך". אנחנו הולכים לגוף מים ומשליכים באופן סמלי את חטאי השנה האחרונה על ידי השלכת פירורי לחם למים כדי להתחיל את השנה החדשה בטוהר הלב 

עם זאת, זו לא הפעם היחידה שבני אדם השליכו את חטאיהם לים 

מדי שנה נכנסים למים כשש מיליון טונות של פסולת מתוצרת האדם ומסכנים את בריאותם ובטיחותם של בעלי החיים השוכנים בים 

הפסולת הימית מהווה הפרה בוטה של ​​העיקרון האתי היהודי הבסיסי "בל תשחית" .

תיקון הים מוסיף טקס מודרני למסורת היהודית: טיהור מקומי ביום ראשון בין ראש השנה ליום הכיפורים, המכונה "תשליך  הפוך

."

.

.

 Cleanup • Culture • Community

Star of David
Anchor 1
Star of David
Anchor 2
bottom of page